SOMMERRETRETTER 2014

Det er tre typer sommerkurs 2014

  • Yoga og meditasjon på Halvorsbøle, Norge, onsdag 28 mai til søndag 1 juni 2014
    Kurset er for alle med interesse for kombinasjonen Acem-meditasjon og yoga
  • Mindfulness med yoga på Halvorsbøle, Norge, lørdag 5 juli til lørdag 12 juli 2014
    På dette kurset kan du kombinere yoga med mindfulness (Oppmerksomt nærvær)
  • Yoga sommerkurs på Lundsholm, Sverige, lørdag 26 juli til lørdag 2 august 2014
    Du kan delta hele eller bare første halvdel av uken.

Kursene arrangeres på Halvorsbøle eller Lundsholm. De starter lørdag midt på dagen og avsluttes ca klokken 14 på lørdag.