May 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
Monday 27 April, 2020

YOGA BASIC 17:15

YOGA BASIC 17:15
Tuesday 28 April, 2020

YOGA FLOW 17:00

YOGA FLOW 17:00
Wednesday 29 April, 2020Thursday 30 April, 2020Friday 1 May, 2020Saturday 2 May, 2020Sunday 3 May, 2020
Monday 4 May, 2020

YOGA BASIC 17:15

YOGA BASIC 17:15
Tuesday 5 May, 2020

YOGA FLOW 17:00

YOGA FLOW 17:00
Wednesday 6 May, 2020Thursday 7 May, 2020Friday 8 May, 2020Saturday 9 May, 2020Sunday 10 May, 2020
Monday 11 May, 2020

YOGA BASIC 17:15

YOGA BASIC 17:15
Tuesday 12 May, 2020

YOGA FLOW 17:00

YOGA FLOW 17:00
Wednesday 13 May, 2020Thursday 14 May, 2020Friday 15 May, 2020Saturday 16 May, 2020Sunday 17 May, 2020
Monday 18 May, 2020

YOGA BASIC 17:15

YOGA BASIC 17:15
Tuesday 19 May, 2020

YOGA FLOW 17:00

YOGA FLOW 17:00
Wednesday 20 May, 2020Thursday 21 May, 2020Friday 22 May, 2020Saturday 23 May, 2020Sunday 24 May, 2020
Monday 25 May, 2020

YOGA BASIC 17:15

YOGA BASIC 17:15
Tuesday 26 May, 2020

YOGA FLOW 17:00

YOGA FLOW 17:00
Wednesday 27 May, 2020Thursday 28 May, 2020Friday 29 May, 2020Saturday 30 May, 2020Sunday 31 May, 2020

Return to calendar