Bøker om yogaYogabøker med utgangspunkt i undervisningen på Norsk Yoga-skole:

 • Yogaboken. Bevegelse og pust
  En bok om hvordan du kan praktisere klassisk og meditativ yoga. Mer enn 60 øvelser er beskrevet og 140 illustrasjoner forklarer trinn for trinn hvordan du best kan utføre yoga.
 • Impulsøvelser. Yoga i fri flyt
  Impulsøvelser er en lite kjent form for spontan yoga. Ikke desto mindre meget spennende å drive på med – og virkningsfullt.
 • Yoga for stillhetens skyld
  Temanummer av Dyade i anledning at Norsk Yoga-skole fylte 50 år i 2018. Vi bruker dette Dyade til å reflektere over yogaens kjerne. Vi er ekstra glade for å bringe et langt intervju med Are Holen, stifter av Acem og Norsk Yoga-skole.
 • Stillhetens bevegelser
  Tenaummer av Dyade om yoga og meditasjon i vår tid. Blant annet dekker en artikkel hva vitenskapen med sikkerhet kan si om virkninger av yoga.