Dyade Stillhetens bevegelserTemanummer av tidsskrifet Dyade (nr 3 2011) om yoga og meditasjon i vår tid

Yoga og meditasjon foregår i skjæringspunktet mellom kropp og sinn. Dette Dyade tar for seg ulike aspekter ved de to teknikkene.

  • Tre forskere gir den første større gjennomgang av hva moderne vitenskap vet om yogaens effekter.
  • To yogalærere ser på pusten som personlighetens fingeravtrykk og muskelstrekk som en vei mot indre varhet.
  • En kulturforsker ser på kroppens rolle i ulike meditasjonsformer og drøfter hvorfor det moderne meditasjonslandskapet er dominert av østlige teknikker.
  • En psykolog og en nevroforsker spør hvordan meditasjon kan øke hjernens fleksibilitet.
  • En meditasjonslærer drøfter eldgamle idéer om hvordan yoga og meditasjon bringer sinnets aktivitet til stillhet.

Kjøp Dyade på nettet