Er det eldste alltid bestDet er umulig å følge en levende kroppsyoga-tradisjon særlig langt tilbake i India. Antydninger til yoga asanas finnes tidlig, men man vet ikke mye om hva utøverne faktisk drev på med. Filosofisk sett er det riktignok noen gamle ideer som det kan være naturlig å knytte an til, bl.a. uttrykt i Yoga sutra av Patanjali (kanskje nedskrevet for 2000-2500 år siden).

Yogaskolers forsøk på lån fra noe urgammelt for å gi legitimitet og autoritet er forståelig, men samtidig en forenkling av historiske fakta.

Opphøyelsen av de kloke gamle vismenn er kanskje også uttrykk for en romantisering av fortiden når det gjelder «åndelige forhold». Ikke sjelden hevdes det at jo eldre noe kan være, dess mer verdifullt er det rent åndelig sett. Det er liksom en iboende ide om at i gamle dager hadde mennesker mer kontakt innover, og at alt har gått gal vei deretter. Ikke minst var Østens urgamle sivilisasjoner på høyden.