Nirodha og kondomerFortolkningen av begrepet nirodhah i Patanjalis Yoga sutra er sentralt for forståelsen av hva slags type meditasjon han eventuelt anbefaler. Skal man tvinge sinnet til ro, eller er stillheten resultatet av metoden man praktiserer? I et perspektiv der Acem-meditasjon er med, vil siste forståelse gi mest mening.

Men uansett virker det klart at ordets mest vanlige betydning er å stoppe noe. En utbredt bruk i moderne hindi gir klar assosiasjon til å hindre noe fra å strømme fritt. Nirodh er navnet på det statlige kondom i India og er nærmest synonym for denne type prevensjon.

Leter man på nettet, kan man finne mer eller mindre morsomme videoer om nirodh, og noen dikt av ulik kvalitet. Her er ett:

There was this man from Cape Horn,
He wished he had never been born,
He would not have been,
Had his father seen
That the tip of his Nirodh was torn.