Norsk Yoga-skole

Klassisk yoga

Vi gjør yoga langsomt, i takt med pusten og prøver å ikke presse. Undervisningen er lagt opp slik at du etterhvert finner “den gode strekken” som utfordrer, men som ikke gjør vondt.

I selve yogastillingene arbeider vi med å lære kroppen å slippe muskulatur som vi ikke trenger å bruke.

Mellom øvelsene hviler vi, og før hver ny øvelse tar vi store dype pust.

Som avslutning ligger vi ned på matten og lar kropp og sinn gli inn i en stillhet slik at kvernende tanker kan falle til ro.

På denne måten kan du koble ut stress og mas, bli mykere, sterkere og mer åpen for verden rundt deg.

Det viktigste hos oss er ikke er hvor langt du kommer inn i øvelsene, men hvordan du utfører dem.

Vi øver på å ha en oppmerksomhet med vid vinkel som ikke stenger for noe, men som gjør at du kan favne mer av det som skjer i din kropp og i ditt sinn.

Slik yoga stimulere til dypere forståelse av vår eksistens, og kroppen kan bli en innfallsport til erkjennelse og indre forankring.

Norsk Yoga-skole er drevet på idealistisk basis med ikke-økonomisk hensikt. Vår undervisning har solid faglig nivå og er blottet for fjas og svermeri. Alle yogalærere hos oss er vanlige mennesker som praktiserer yoga regelmessig og har en  jobb ved siden av.

Norsk Yoga-skole har lengst erfaring i Norge i å undervise i yoga og ble startet av Are Holen allerede i 1968. Anne Thomte er i dag skolens leder. Torbjørn Hobbel er rådgiver for Norsk Yoga-skole.

Vi har skrevet vår egen yogabok Yogaboken – bevegelse og pust som i Norge er kommet i to opplag og er nå oversatt til både engelskspansk og kinesisk. Den er også utgitt i India av Motilal Banarsidass.

I utlandet heter Norsk Yoga-skole Acem School of Yoga. Vi har undervisning i Spania, Tyskland, Sverige, Danmark, Taiwan og India.

Vi er en avdeling av Acem, og mange av skolens lærere underviser både i yoga og meditasjon.

VIPPS Norsk Yoga-Skole: nummer 599006