Are Holen

Dr. Med. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Grunnla Norsk Yoga-skole i 1968. Stiftet Acem i 1966. Faglig leder for Acem International. Har praktisert yoga siden 1962 og meditasjon siden 1963. Sentral i utvikling av yogaundervisningen og veiledning av våre lærere. Are gjorde tidlig erfaringer med meditasjon og yoga som senere har kommet mange mennesker til gode, både i Skandinavia og andre steder i verden.

Are Holen er av H. M. Kongen utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin samfunnsnyttige innsats.

Lenker om Are Holen: