Norsk Yoga-skole
Skal du lære yoga, er det avgjørende at læreren har den nødvendige kunnskap og faglig kompetanse.

Våre lærere har mange års erfaring i å undervise på kurs og i å formidle yogaens prinsipper.

Alle har  egenerfaring med yoga og meditasjon (Acem-meditasjon). Denne praksis gir avgjørende innsikt i yogaens kroppslige og mentale prosesser, og er til stor hjelp for å kunne være en god yogapedagog.

Blant instruktørene er leger, fysioterapeuter, lærere (fra førskole til videregående skole), teater og bevegelsepedagog med pust som spesiale og sosionom med gravide og spedbarn som spesialområde.

I Norsk Yoga-skole utdanner vi våre egne yogalærere. De får en solid utdannelse av våre høyt faglig kvalifiserte instruktører innenfor anatomi, pedagogikk, yogaens virkninger på kropp og sinn, og yogaens historie.