Are Holen

Are Holen, som grunnla Acem i 1966 og Norsk Yoga-skole i 1968, er av H. M. Kongen utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin samfunnsnyttige innsats.

Les mer