Flere vitenskapelige studier vist hvordan yoga kan gjøre livet med/etter kreft bedre.

Det anerkjente medisinske tidsskriftet Journal of Clinical Oncology (JCO) har publisert en studie som ser på livskvalitet hos kvinner som har hatt brystkreft i løpet av de siste fem årene, hvorav halvparten fortsatt fikk medisinsk behandling. Kvinnene ble delt i to grupper, en som ble undervist i  yoga en gang i uka over 12 uker og en som ble satt på “venteliste”. De fant at den gruppen som lærte yoga etter de tre månedene hadde mindre fatigue (kronisk tretthet, en vanlig bivirkning av kreftbehandling), bedre humør og bedre fysisk form.

I en tilsvarende studie publisert i European Journal of Cancer Care deler man brystkreftpasienter som får cellegiftbehandling inn i to grupper. Den ene får yoga 1 t hver dag mens den andre får støtte fra helsepersonell.  Den gruppen som gjør yoga får sjeldnere kvalme, mildere kvalme og  mindre oppkast.

Integrative Cancer Therapies har publisert en studie der man ser på brystkreftpasienter som får strålebehanling og som deles i to grupper der den ene får yoga-undervisning parallelt med strålebehandlingen. Kvinnene ble undersøkt både før og etter strålebehandlingen. De som gjorde yoga hadde mindre angst, depresjon og stress etter perioden med yoga og strålebehandling mens kontrollgruppen hadde mer. I denne studien gjorde de også undersøkelser av vevskaden påført kvinnens celler i det bestrålte området. All strålebehandling vil skade normale celler. Her så man at yoga-gruppen hadde noe mindre skade på cellene (DNA-skade) enn kontrollgruppen. Forskerne antar at dette skyldes redusert stress-nivå ettersom det er kjent at stress kan redusere kroppens evne til å reparere skader.

På retrettstedet Halvorsbøle arrangerer Foreningen for brystkreftopererte, Acem og Norsk Yoga-skole jevnlig kurs i helse og avspenning der yoga også inngår i undervisningen.